O nama


Naziv kluba : Sportsko penjački klub Direkt (SPK Direkt)

Sjedište : August Šenoe 16, 42250 Lepoglava

OIB : 86661736404

MB : 2594013

Broj žiro računa-IBAN: HR5024890041131203482

E-mail kluba: spk-direkt@spk-direkt.hr

Predsjednik kluba: Filip Loparić
E-mail: filip.loparic@spk-direkt.hr
Mobitel: +385(0)98 521 037

Doredsjednik kluba: Ivan Štefičar
E-mail: isteficar@spk-direkt.hr
Mobitel: +385(0)98 852 932

Tajnik kluba: Mario Musulin
E-mail: mmusulin@spk-direkt.hr
Mobitel: +385(0)98 9697 958

DOKUMENTI i OBRASCI
PRISTUPNICA (obrazac) - PDF - - Word -
STATUT KLUBA - PDF -
Pravilnik o članstvu - PDF -