Osvrt na rad KSP-a zadnjih godina


autor FIĆO, u kategoriji "Vijesti", na dan 24/12/2013
Ovo više ne pišem iz ljutnje nego iz žalosti i katastrofe koja je trenutna i koja se nastavlja sve više širiti.
Jednostavno ne znam kako da počnem ovaj članak. U ovom članku neću se nikome ispričavati kao u prethodnim, jer nisu zaslužili ispriku. Makar znam da ih ovo neće ni malo uvrijediti jer svi oni šute kao da se nikad ništa nije desilo.

Ovo me počelo podsjećati na diktaturu Z. Mamića koji je nedodirljiv i pun odgovora, a pravih odgovora nigdje. Citiram : "ako statut Dinama nije po zakonu onda ćemo ga morati uskladiti sa zakonom"
Ovdje nije nogometu mjesto, ali i to je sport kao i svaki drugi koji trpi velika sr...a!

Sve je počelo na zadnje PH-u Splitu kad mi je stvarno svega bilo preko glave i one stvari od prije koje su bile loše su se nakupile i više nisam mogao šutjeti i gledati taj nemar i način na koji se uništava penjanje. Pošto na moju žalbu i mail dotična predsjednica KSP-a "nije" odgovorila u vezi izbora dobivanja PH za 2014.godinu citirat ću javno (ne)odgovor na zahtjev da nam se dostavi zapisnik sa skupštine za izbor PH za 2014.g:

  Dakle, u Statutu piše da je IO i pročelnik odgovoran Saboru, a ne pojedinom klubu.
  Ovaj saziv IO je izvješća za prethodni period dostavio i obrazložio, pretpostavljam korektno i transparentno, na prošlom Saboru, o čemu svjedoći i to da je, u skoro istom sazivu, ponovo dobio povjerenje i to će s punom odgovornošću za svoje odluke napraviti i na slijedećem.

  Sad, kad smo to, nadam se riješili, odgovorit ću vam da su o odluci dodjele natjecanja glasovali članovi IO KSP, da je odluka donešena jednoglasno i da nisu dužni pojedinačno obrazlagati svoje stavove kako pročelnici tako ni pojedincima. Članovi IO su odgovorni i ozbiljni ljudi, izabrani od člane Sabora s razlogom i povjerenjem,i zasigurno su vođeni spoznajama koje imaju i glasovali onako kako smatraju da je najbolje za rad KSP i sport.

Moram priznati pravi politički odgovor kao da slušam Milanovića!

Ili ja dobro ne razumijem ovaj odgovor gdje sve lijepo piše navodno. Pa mi nije dalo mira rečenica iz prethodnih razgovora putem maila, da malo bolje proučim statut (pravilnik IO, a ne statut). Pa sam ga proučio nažalost za manje od jednog sata jer ima 5 i pol stranica. Naš statut kluba ima duplo više makar nebitno za ovu temu.

Uglavnom pravilnik izgleda ovako: Pravilnik KSP-a
I jako je štur i nema puno bitnih činjenica koje neću sada iznositi jer to nije moj posao da nekome pripremam pravilnik onako kako bi to trebalo priličiti. Jer se naravno piše onako kako njima paše i odgovora (bili bi ludi da ga pišu kako treba).


Nakon toga uslijedila je žalba od strane SPK Direkta i samog mene na pravilnik i rad KSP-a. Pa ću ga iznijeti sada ovdje. Te vas molim da ga proučite i komentirate, da li sam šta propustio i da li sam iznio krive činjenice:


Poštovanje!

Nažalost pročitao sam i proučio pravilnik.
Malo je šuplji da se tako moram izraziti. Ili ga se nitko ne pridržava.

Da počnem:

1. Ja (Filip Loparić) kao predsjednik SPK Direkt-a moram podnijeti žalbu na rad KSP (koja je stručno i savjetodavno tijelo Glavnog odbora HPS i Izvršnog odbora HPS-a, te koordinacijsko tijelo SPK i SPO.

Žalba ide na cjelokupan rad KSP-a, bilo to natjecanje, organizacija, javnost rada te ciljeva i zadaća istog.

2. Žalba ide na slijedeće članke iz pravilnika kojega ste sami donijeli.

  Članak 4.
  Ciljevi Komisije su:
  -njegovanje i promicanje sportskog penjanja i sportsko penjačke tradicije,
  -razvijanje i unapređivanje organiziranih oblika sportskog penjanja,
  -stvaranje uvjeta za razvoj sportskog penjanja kao sporta te sveukupne sportsko-penjačke djelatnosti.

Niti jedan od ovih ciljeva nije ispunjem. Vi mi obrazložite suprotno. S godinama je situacija sve lošija i lošija. Uvjeti katastrofalni, razvoja ni u tragovima, a njegovanje i promicanje kao da radi netko koga uopće nije briga za taj sport kako mi se i čini.


3. Žalba na Javnost i transparentnost odluka tijela KSP-a. U to ide odluka o dobivanju PH natjecanja za ovu i svih preostalih godina.
- u pravilniku se nigdje ne očituje točno o provođenju odluka za dobivanje PH, pa Vas molim da mi to obrazložite kako i zašto, te da se uvede u pravilnik te nakon toga ponovno radi isti izbor za PH te da se ovaj poništi.
- u obliku prašine ga ima malo možda u slijedećem članku:


  III. ORGANIZACIJA I DJELATNOST

  Članak 6.

  Organizacija sportskog penjanja odvija se putem sportsko penjačkih klubova (SPK), sportsko penjačkih odsjeka (u daljnjem tekstu SPO) Komisije za sportsko penjanje (KSP), Izvršnog odbora KSP (IO KSP) i Sabora.

  Članak 7.

  Javnost rada ostvaruje se dostupnošću javnosti odluka svih tjela KSP, otvorenošću i dostupnošću javnosti sjednica Komisije i Sabora, te redovnim izvješćivanjem SPK i SPO o sveukupnom sportsko-penjačkom djelovanju, kao i putem javnih medija i časopisa "Hrvatski planinar".

  Članak 14.

  IO KSP svoje sjednice održava prema potrebi, a suradnja članova ostvaruje se putem e-maila. Sjednice IO KSP saziva pročelnik, a u slučaju njegove spriječenosti dopročelnik.

  Ako je sjednici nazočno više od polovine članova IO KSP odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova, a u slučaju manje od polovine članova, IO KSP donosi prijedlog odluke koja stupa na snagu sedam (7) dana od objave zapisnika ako u međuvremenu ne stigne primjedba opravdano izostalih članova.

Pa vas stoga molim da se jedino natjecanje u organizaciji tj. ovlasti KSP-a, a to je prvenstvo Hrvatske ( i kup ako ga ikada više bude) uvrsti lijepo u pravilnik gdje mu je i mjesto i za njega naprave uvjeti i sve ostalo što je potrebno za njega.

- Žalba ide putem Članka 7. pravilnika KPS-a po točkom III.

  ORGANIZACIJA I DJELATNOST

  -"Sad, kad smo to, nadam se riješili, odgovorit ću vam da su o odluci dodjele natjecanja glasovali članovi IO KSP, da je odluka donešena jednoglasno i da nisu dužni pojedinačno obrazlagati svoje stavove kako pročelnici tako ni pojedincima. Članovi IO su odgovorni i ozbiljni ljudi, izabrani od člane Sabora s razlogom i povjerenjem,i zasigurno su vođeni spoznajama koje imaju i glasovali onako kako smatraju da je najbolje za rad KSP i sport. "

TO MI NITKO NE MOŽE OBJASNITI DA JE PRAVILNO I NAJBOLJE KAD NIJE!

Ovo je bio rad IO KSP-a kojeg bi trebalo sačinjavati 7 članova, izvještaj i zapisnik sa sjednice jer sjednica za to mora biti održana. Jer ako nije onda to sve nije pravovaljano i ne važe te odluke ako se ne donose na taj način. Radite stvari suprotne zakonu i pravilniku kojeg ste sami donijeli koliko vidim malo sebi u korist jer jako puno stvari fali u njemu.

Da li razumijete da takve stvari ne možete radi ispod stola i netransparentno. Ako je sve čisto i kristalno jasno onda objavite sve što se traži i neće biti nikakvih problema.

-odgovor je bio da niste dužni nikoga izvješćivati! Koliko ja vidim u članku 7. lijepo piše pa citiram još jednom : Javnost rada ostvaruje se dostupnošću javnosti odluka svih tjela KSP, otvorenošću i dostupnošću javnosti sjednica Komisije i Sabora, te redovnim izvješćivanjem SPK i SPO o sveukupnom sportsko-penjačkom djelovanju, kao i putem javnih medija i časopisa "Hrvatski planinar".

- pa sad VI meni i svima ostalima recite da li smo mi stvarno budale i da li stvarno mislite da možete raditi to što radite? E ne možete.

4. Žalbeni postupak nema određen u pravilniku, a morao bi biti, pa stoga molim i da to uvedete isto pod Žalbu pa da se za to uvrsti članak. Ako ima molio bi da mi ga citirate i ispravite i ja ću poništiti 4. Žalbu. Jer članaka 5. rješavanje žalbi iz svoje nadležnosti nema nigdje određen rok da li je to 5, 7 ili 10 dana od primitka žalbi.

5. Žalba za koju se ne sjećam da li je netko ikad odradio.

  V. ODGOVORNOST

  Članak 25.

  Svi sportski penjači, SPK i SPO odgovorni su za svoje postupke i posljedice nastale nemarom ili površnošću u radu prilikom ostvarivanja zadaća iz sportsko-penjačke djelatnosti.

  Sve međusobne nesuglasice i incidentne situacije članovi su dužni pokušati riješiti sporazumno, u protivnom nadležan je IO KSP, koji o tome odlučuje i donosi stegovne mjere. Stegovni postupak pokreću SPK ili SPO, a može ga pokrenuti radi zaštite interesa i ugleda sportskog penjanja pokrenuti IO KSP HPS.

  Stegovna mjera izriče se prema Statutu SPK ili Pravilniku SPO, a za slučajeve koje razmatra IO KSP primjenjuje se Pravilnik o radu Suda časti HPS.
  Ţalba na odluku SPK ili SPO upućuje se IO KSP, a ţalba na odluku IO KSP Sudu časti HPS.

  Članak 26.
  Kaznom isključenja iz rada Komisije do godine dana kaznit će se SPK i SPO koji:
  -ne dostave godišnji izvještaj o radu na vrijeme
  -ne dostave plan rada za narednu godinu do datuma koji stoji u pozivu IO KSP

  -ne dostave IO KSP obavijest o održavanju i izvještaj o održanoj školi sportskog penjanja (ukoliko je ista održana)
  Kaznom isključenja iz rada Komisije do daljnjega kaznit će se SPK i SPO koji:

  -dvije godine uzastopce ne dostave godišnji izvještaj o radu
  -dvije godine uzastopce ne dostave plan rada za narednu godinu do datuma koji stoji u pozivu IO KSP
  -dvije godine uzastopce ne dostave IO KSP obavijest o odrţavanju i izvještaj o odrţanoj školi sportskog penjanja


  6. PRIJEDLOG U VEZI SLIJEDEĆEG ČLANKA:


  VI. PRESTANAK RADA

  Članak 27.

  Komisija prestaje s radom:
  -na prijedlog Sabora,
  -ako djeluje suprotno odredbama Pravilnika ili ne ispunjava zadaće zbog kojih je osnovana. O prestanku rada Komisije odlučuje GO HPS.


Pošto se utvrdi slijedeće nepravilnosti ovo je Vaš slijedeći korak kako ste ga opisali u Pravilniku pod člankom 27.Što me čudi da je takvo nešto i uvršteno u pravilnik (ali mora biti reda radi makar se to nikada neće dogoditi.


Žalbeni rok!

Ja ću lijepo Vama dati rok od 7 dana neka zlatna sredina jer nismo ministarstvo koje dobiva dnevno 100 žalbi, pa mislim da će te stići odgovoriti na slijedeće točke.


Na što sam nakon par dana čak dobio povratni mail u kojem je pisalo:

  Poštovani Filipe Loparić

  na posljednjem održanom Saboru, na kojem, nažalost, niste nazočili, donešene su određene odluke. Samim tim što su odluke donešene na Saboru kao najvišem upravljačkom tijelu KSP-a, one su statutarne.
  Žao mi je što u tom periodu, Sabor nije bio u vrhu vaših prioriteta jer vjerujem da bi vaša nazočnost i analitički duh doprinjeli konstruktivnijem radu istoga, kao i većem doprinosu napretku sportskog penjanja.
  Na istom tom Saboru, a koji je bio prije svega par mjeseci, predstavnici klubova su svojim glasanjem potvrdili da smatraju da dosadašnji saziv IO radi u cilju razvoja sporta, što je, naknadno, potvrdio i GO HPS-a.
  Žao mi je što vaš "staž" unutar sportskog penjanja nije duži jer bi, vjerujem, boljim poznavanjem prilika, uvjeta i specifičnosti vaš bi doprinos bio nemjerljivo konstruktivniji od same kritike.

  Srdačan pozdrav
  Anamaria Marović
  pročelnica IO KSP HPSa


Nakon toliko pisanja i obrazlaganja žalbi da me se, da se izvinem, odjebe na takav način jednostavno sam bio šokiran. Da nisam znao šta reći i odgovoriti na ovo. Da li sam ja i svi koji stoje iza ovoga sranja to zaslužili? Mislim da nismo. Pa ću u 2014. biti i ja takav šta se tiče sabora, Prvenstva Hrvatske i svega ostalog sa čime upravlja KSP.

I da komentiram zadnju rečenicu za moj staž: poštovana gđica Marović ja i da imam 1 godinu staža s vama o sportskom penjanju i njegovom promicanju nemam šta pričati (ali nažalost imam 9.g pa onda moram biti grub i reći da stvarno nemamo o ćemu pričati). A vi se držite svojih pravilnika i stručnih izjava koje će vam jako doprinijeti u poboljšanju doprinosa u sportskom penjanju.


Ovako da budete svi upoznati sabor se održao u Paklenici na kojeg se ide na svoj trošak (kako ko u tom sam siguran da svi ne plaćaju put iz vlastitog đepa). Naravno nisu svi mogli doći radi obiteljskih obaveza i opravdanih razloga ( mene košta put preko 600kn i tamo di sam se u tom trenutku nalazio nisam imao prijevozno sredstvo. Dok ja sugeriram da se takve stvari održavaju putem interneta preko bilo kojeg programa za konferencije, jer to se u današnje vrijeme normalno radi na taj način.Kada je u državi katastrofalno stanje, kada KSP ima novaca ko nikad prije na bacanje i slično. Ja pitam da li bi vi to održali da KSP plaća svima putne troškove?
E čisto sumnjam, ali vas nije briga.
Pa ovim putem apeliram da mi se dostave financije za ovu godinu na što i kako su utrošene (jednostavno ulaz izlaz pošto radite jednostavno knjigovodstvo radi toga jer ne prelazite 100 tisuća kuna proračun) sa svakom stavkom.
Znam da to neću dobiti, ali samo stavljam ovdje da svi vide kako radite TRANSPARENTNO!

Nažalost ja od ovoga nemam ništa, niti mi ovo škodi mom penjačkom "životu", ali mi smeta i ljuti kad vidim što radite budućim mladim naraštajima. A oni su još djeca da bi to razumjela. A kada će vidjeti o čemu se radi za njih će biti prekasno.

Za 2015. godinu se ne ćemo kandidirati za PH jer će ga dobiti Marulianus pošto je sagradio novu dvoranu, ovim putem čestitke ekipi i svaka čast na trudu. Ispravite me u 12. mj 2014 :) Lead nam nije bitan, nadamo se opet isti ko ove ili Rijeka. Makar ima i u Splitu sad lead dvorana pa me ne ni čudilo opet 2 tekme dolje pošto ih je 2014. zaobišla u sve tri kategorije.

Na kraju svega istina kad tad izađe na vidjelo. Pa se toplo nadam da će i u ovom slučaju. Ne morate u Remetinac samo pustite da netko drugi to vodi kako treba i kako dolikuje onome tko prihvati takvu dužnost i zadatak.

Urednik tj. autor teksta: FILIP LOPARIĆ, predsjednik SPK Direkt

Komentari


Nema komentara.